Skip to Content

Cancer patients often have long-term COVID-19 sequelae

European research shows that 15% of patients with COVID-19 and cancer had long-term COVID-19 sequelae. Vaccine has beneficial effects.

covid-19 vaccine

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top