Skip to Content

EADV 30th Congress

The European Academy of Dermatology and Venereology’s 30th Congress started on Wednesday 29 September.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top