Skip to Content

EAN24: Parental Smoking Increases Risk for Multiple Sclerosis

This study tries to give the answer to the impact of previous exposure from parental smoking and the risk of developing multiple sclerosis later in life.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top