Skip to Content

Genetiske mutasjoner og risiko for brystkreft

All arvelig brystkreft trenger ikke håndteres likt. Det er flere genetiske mutasjoner forbundet med økt risiko for brystkreft, men BRCA1 og BRCA2 er de som er mest studert.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top