Skip to Content

Håndtering av nevroendokrine neoplasmer i GI-traktus og pankreas

Norsk nevroendokrin tumorgruppe (NNTG) utgir jevnlig retningslinjer for diagno-stikk og behandling av gastroenteropankreatiske nevroendokrine neoplasmer. Ret-ningslinjene er ment å være en «kokebok» for klinikere. I år er nye retningslinjer publisert – forrige gang var i 2014. Artikkelen gir en oversikt over de viktigste endringene i årets retningslinjer.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top