Skip to Content

Kombinasjon av biologiske midler ved pediatrisk inflammatorisk tarmsykdom, – kasuistikker og litteratur-sammendrag

Det finnes ingen publikasjoner på kombinasjon av biologiske midler ved inflammatorisk tarmsykdom hos barn. Vi har behandlet 8 pasienter med en kombinasjon av infliximab med vedolizumab for å oppnå ytterligere effekt og 5 pasienter med infliximab i kombinasjon med ustekinumab for å behandle bivirkninger, slik som psoriasis, av TNF hemmere. Vi så ingen alvorlige bivirkninger av kombinasjonsbehandlingen og oppnådde klinisk remisjon og kontroll av bivirkninger hos ni av 13 pasienter.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top