Skip to Content

Kombinasjon av docetaxel, capecitabine og carboplatin kan ikke anbefales til pasienter med metastatisk øsofagogastrisk adenokarsinom

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top