Skip to Content

Kreft og palliasjon – integrasjon av onkologi og palliasjon

Denne artikkelen beskriver etableringen av den integrerte onkologiske og palliative poliklinikken ved Orkdal sjukehus og klinisk praksis i prosjektet «Orkdalsmodellen», som tok sikte på å tilby desentralisert totalintegrert onkologisk og palliativ behandling til kreftpasientene i Orkdalsregionen. Prosjektet skulle også etablere et tett samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, slik at pasienter og pårørende skulle oppleve forløpet som sømløst.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top