Skip to Content

Medullært thyreoideacarcinom i Norge– sykdomstrend og prognostiske faktorer

Av pasientene med diagnosen cancer thyreoidea har 1-10 % medullært thyreoideacarcinom (MTC). 75 % av sporadisk type og 25 % av familiær type. Genetisk testing har siden 1994 vært en del av utredningen ved MTC. Familiemedlemmer som er genbærere tilbys profylaktisk thyreoidectomi. MTC oppstår i C-cellene som skiller ut hormonet kalsitonin – en tumormarkør i diagnostikken av MTC. Kirurgi er eneste behandling ved MTC, og utføres denne tidlig er prognosen god. Sykdomskontrollen er bedret hos pasienter med MTC, og sykdommen oppdages ved tidligere stadium. Dette – og alder ved diagnosetidspunkt – er de viktigste faktorene for overlevelse. Muligheter for behandling av metastatisk MTC er fortsatt begrensede, men mer målrettet behandling kan utvikles, hvilket vil gi disse pasientene bedre sykdomsoverlevelse og progresjonsfri overlevelse.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top