Skip to Content

Mikroalbuminuri – tidlig markør for nyreskade

Mikroalbuminuri (u-albumin 30-300 mg/g kreatinin eller 30-300 mg/døgn) er markør for diabetisk nefropati, men også for hjerte-kar-sykdom og tidlig død. Regelmessig screening identifiserer høyrisikopersoner med behov for RAS-blokade og multi-faktoriell behandling av kardiovaskulære risikofaktorer.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top