Skip to Content

Seksuell helse etter hjerneslag
– rutiner og prosedyrer i klinisk praksis og helsepersonells perspektiv på seksuell helse

Pasienter og deres partnere har rehabiliteringsbehov knyttet til seksuell helse etter hjerneslag. En rekke barrierer hindrer pasienter og partnere fra å få den oppfølging de trenger. Denne studien viser at en stor del av helsepersonellet har lite eller ingen kunnskap om seksualitet etter hjerneslag.

Senior Couple On A Walk In An Autumn Nature.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top