Den hyppigste primære sykdom i myokardiet er hypertrofisk kardiomyopati. Den ble beskrevet for første gang for 60 år siden som en raritet,1 men har etter innførelsen av ekkokardiografien vist seg å være overraskende utbredt.2 Man regner med at opptil 1 av 500 personer i befolkningen kan ha denne sykdommen.  Hypertrofisk kardiomyopati er betinget i genetiske ...

Atrieflimmer er den vanligste arytmien i klinisk praksis, med en forekomst på minst 3 % i den voksne delen av befolkningen.1 I tillegg har en ikke ubetydelig andel av befolkningen ukjent atrieflimmer. Samtidig vet vi at atrieflimmer er en av de viktigste risikofaktorene for hjerneslag. Er screening blant utvalgte deler av befolkningen noe som bør ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon