Skip to Content

Steno-2 intervensjonen – en dverg med nasjonal og internasjonal gjennomslagskraft i behandlingen av type 2-diabetes

Steno-2 studien med oppfølgning over 21 år viste at en multifasettert behandling av type 2-diabetes i form av en intensiv individualisert behandling med henblikk på oppnåelse av ambisiøse behandlingsmål for modifiserbare risikofaktorer halverer risikoen for sen-diabetiske komplikasjoner og forlenger livet

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top