Skip to Content

T-celleterapi til kreftpasienter

Immunterapi er en effektiv behandlingsform innenfor kreft, og den mest anvente formen er checkpoint inhibitorer, som opphever immunmedierte T-celleblokkeringer. På denne måten gjenvinner T-cellene evnen til å ta livet av tumorceller. Optimering av T-cellenes konstruksjon og produksjon er nå i fokus, så behandlingen kan komme flere kreftpasienter til gode.

t-celle

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top