Skip to Content

Transkriptomet i pasienter med ny-diagnostisert ulcerøs kolitt

Ulcerøs kolitt er en sykdom av ukjent etiologi. 10-20 % av forekomsten kan forklares med genetikk. Differensielt uttrykk av følsomhetsgener ved inflammatorisk tarmsykdom utløser feilregulering av immunsystemet. Prøver fra pasienter med ny-diagnostisert ulcerøs kolitt fører til nye oppdagelser.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top