Skip to Content

Lars Jacob Stovner

Professor, nevrolog, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU), Trondheim, Norge, Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, St. Olav hospital, Trondheim

Articles

Utbredelsen av hodepine i en befolkning gjennom mer enn 20 år

  • / John-Anker Zwart / Lars Jacob Stovner / Mattias Linde / Knut Hagen
Back to top