Skip to Content

Verdien av å følge utbredelsen av hodepine i en befolkning gjennom mer enn 20 år: HUNT2, 3 og 4

Migrene er den sykdommen i verden (og i Norge) som gir nest mest funksjonstap i befolkningen, og fordi den er spesielt hyppig blant ungdom og yngre voksne var den den mest invalidiserende sykdom i verden hos personer under 50 år. I denne artikkelen beskrives den faglige verdien av HeadHUNT-studien, hodepinedelen av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Den er unik ved at den har vært gjennomført 3 ganger over 22 år, og dermed gitt kunnskap om hvordan en mengde sykdommer og risikofaktorer påvirker forekomsten av hodepine.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top