Skip to Content

Mattias Linde

Professor, nevrolog, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU), Trondheim, Norge, Tjörns Huvudvärksklinik, Rönnäng, Sverige

Articles

Utbredelsen av hodepine i en befolkning gjennom mer enn 20 år

  • / John-Anker Zwart / Lars Jacob Stovner / Mattias Linde / Knut Hagen
Back to top