Skip to Content

Forskellige mål for behandling af CLL

Behandlingen af CLL har ændret sig markant gennem de senere år, hvilket også har indflydelse på vurderingen af behandlingseffekten. For det er forskellige parametre, som er relevante for forskellige behandlinger, og derfor er det vigtigt at vurdere det mest relevante behandlingsmål for den enkelte patient. Eksempelvis vil opnåelse af MRD ikke være klinisk relevant for alle patienter. Dermed er behandlingen blevet mere individualiseret. I denne MEDtalk redegør Carsten Utoft Niemann, overlæge, ph.d.,forskningsleder, Afdeling for blodsygdomme, Rigshospitalet, for behandlingsparadigmet, og hvordan forskellige parametre kan anvendes til at vurdere behandlingseffekten.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top