Skip to Content

Norsk studie øger tilgang til ny behandling basert på molekylære forandringer i kreftsvulsten

IMPRESS er en klinisk studie som evaluerer sikkerheten og effektiviteten av presisjonskreftmedisin (PCM) i Norge. I studien testes godkjente legemidler på nye indikasjoner, ved at man tar utgangspunkt i pasientens molekylære profil heller enn kreftens lokasjon.

Pasienter med avansert kreft som utvikler seg på standardbehandling er kvalifisert for IMPRESS-Norge og de får tilbud om utvidet genpanel-analyse som kartlegger ca. 500 gener, og det danner grunnlaget for valg av behandling. Studien viser at genetiske endringer, som indikerer nytte av de tilgjengelige legemidlene, finnes hos 23 % av pasientene, som dermed får et aktivt behandlingstilbud.

Sigmund Brabrand & Katarina Puco & Katarina Poco

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top