Skip to Content

Prioriteringen av nye kreftbehandlinger bør være faglig begrunnet

For at vi kan tilby den beste kreftbehandlingen krever det kunnskap om den enkelte pasients sykdom, hvilken behandling som er best for pasienten, bedre tilgang til behandlingen og utvikling av nye behandlinger. I denne MEDtalk gir Daniel Heinrich, leder av Norsk onkologisk forening, sin mening om hvordan tilgangen til nye behandlinger kan forbedres, og ikke minst hvor viktig det er at klinikere stoler på det systemet som godkjenner bruken av nye behandlinger. Det er viktig at denne beslutningen baseres på et faglig grunnlagt, så klinikerne vet hvilke premisser prioriteringen er basert på.

Daniel Heinrich

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top