Our globe has changed dramatically since the beginning of the COVID-19 pandemic. The novel corona virus disease poses enormous challenges for society as a whole, and for all health care workers, including dermatologists.1 As the virus is highly contagious via respiratory transmission and via contact with contaminated surfaces, community transmission can be decreased through the ...

Overvekt og hudsykdommer

Dermatologi | Tobias Steen Sejersen | 6. Apr 2020 kl. 9:50 | ,,

Med overvekt følger økt risiko for en lang rekke hudlidelser, og den overvektige pasienten risikerer samtidig at behandlingen av disse lidelsene har nedsatt effekt. Vekttap kan redusere risikoen for at hudkomplikasjoner oppstår, og kan bedre en allerede pågående hudlidelse. Overvektige pasienter bør informeres om disse sammenhengene og oppfordres til vekttap gjennom veiledning fra klinisk ernæringsfysiolog ...

Hidradenitis suppurativa (HS) er en kronisk, inflammatorisk hudsykdom som debuterer etter puberteten og er karakterisert ved smertefulle dype follikulære noduli, abscesser, fistler og arrdannelse, hovedsakelig i intertriginøse områder.1,2 Komorbiditet av hidradenitis suppurativa inkluderer redusert livskvalitet, metabolisk syndrom, Crohn, depresjon og tilbaketrukket sosialt liv.3,4  Mange HS-pasienter faller tidlig ut av arbeidslivet.1 En publisert studie fra Nord-Norge ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon