Skip to Content

Faglig test om alvorlig astma

Test dine kunnskaper om alvorlig astma, og se under hvilken svar du fikk rett på.

Faglig test om alvorlig astma

Step 1 of 3

Spørsmål 1

Hvordan defineres alvorlig astma?

Spørgsmål 2

Diagnosen astma stilles på bakgrunn av en grundig anamnese vedrørende symptomer, samt påvisning av:
Back to top