Skip to Content

Anne Mari Sund

professor/ph.d., Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge), Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Trondheim, Barne- og ungdomsklinikken (BUK), St. Olavs universitetssykehus, Trondheim

Articles

Mestrende barn – forebygging av angst og depresjon hos skolebarn

  • / Kristin Dagmar Martinsen / Anne Mari Sund / Lene-Mari Potulski Rasmussen / Mona Elisabeth Løvaas / Simon-Peter Neumer / Solveig Holen
Back to top