Skip to Content

Liv Heide Magnussen

Liv Heide Magnussen er professor, fysioterapeut og ph.d. og tilknyttet Forskergruppen bevegelse og funksjon ved Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet. Hun forsker på funksjonsvurdering og rehabilitering av muskelskjelettplager, svimmelhet, og på balanse ved nedsatt hørsel hos eldre.

Articles

Muskelskjelettsmerter – en opprettholdende faktor for svimmelhet?

  • / Kjersti Thulin Wilhelmsen / Liv Heide Magnussen

Kronisk tensjonshodepine og mestringsstrategier hos ungdommer

/ Lars Skogvold / Liv Heide Magnussen
Back to top