Skip to Content

Ragnhild Askeland Sandbu

MSc, forskningskoordinator for MATCH-studien, Forskningsavdelingen, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU), Oslo

Articles

Transdiagnostisk behandling for barn og unge i psykisk

  • / Kristine Amlund Hagen / Ragnhild Askeland Sandbu / Silje Sommer Hukkelberg
Back to top