Personer med biallelisk NTHL1-mutasjon har høy risiko for å få adenomatøs polypose og flere primærtumorer inkludert CRC og brystkreft. Dette betyr at NTHL1 bør inngå i gentesting av pasienter med multiple primære kreftsvulster, og at bialleliske NTHL1-mutasjonsbærere bør inkluderes i oppfølgingsprogram som inkluderer både koloskopi og screening for andre krefttyper, inkludert brystkreft.

Den utmerkede helse hos flertallet av pasientene med kontinent ileostomi, noen av dem observert over mer enn 20 år, stadfester metodens sikkerhet og anvendelse. Den kontinente ileostomien er fremdeles et alternativ for pasienter som ikke kan få et bekkenreservoar, for eksempel på grunn av anal inkontinens eller skade på lukkemuskelen.

Risikoen for tykktarmskreft er signifikant forhøyet hos pasienter med ulcerøs- eller Crohns totalkolitt og lang sykdomsvarighet. Den oppstår ofte i ung alder og har dårligere prognose enn sporadisk tykktarmskreft.

Kontrastforsterket ultralyd har i dag over 30 kliniske applikasjoner, og det er nylig utgitt internasjonale retningslinjer for hepatiske og non-hepatiske bruksområder.

VARSITY-studien

Studier som sammenligner biologiske legemidler er viktige og har lenge vært etterspurt i det kliniske miljøet. Resultater fra slike studier bidrar til å bedre grunnlaget for valg av behandling for IBD-gruppen. Vi har nå første gang en direkte sammenligning mellom to biologiske legemidler med to ulike virkemekanismer – vedolizumab og adalimumab. Resultatene er til fordel for vedolizumab, for effekt så vel som sikkerhet ved ulcerøs kolitt.

Sexual Dysfunction and Inflammatory Bowel Disease

Sexual dysfunction is more common among men and women with Inflammatory Bowel Disease (IBD) than in the background population. Previous studies have shown that about 40-60% of women with IBD and up to 44% of men with IBD report sexual dysfunction.1,2 A recent meta-analysis by Zhao et al. of eight studies with control groups found that IBD was significantly associated with an elevated risk of sexual dysfunction in men (relative risk [RR]: 1.41; 95% CI: 1.09–1.8) and women (RR: 1.76; 95% CI: 1.28–2.42).3  Inflammatory bowel disease patients with a relatively young age (male: <50 years; female: <40 years) had significantly increased odds of sexual dysfunction compared with controls. Six of the studies in this meta-analysis used the “gold standard” Female Sexual Function Index (FSFI)4 and International Index of Erectile Function (IIEF)5 for comparison of sexual function in patients with IBD to that of individuals in the general population. The other…