Influensavaksiner

Studien bekrefter våre tidligere observasjoner av at signalmolekyler effektivt kan levere influensaantigener til DC og forbedre T-celleresponsen. Den viser også at den typen DC man målstyrer mot – i tillegg til immuniseringssted – kan ha en stor innvirkning på effektiviteten av vaksinen. Hvorvidt dette skyldes ulik sammensetning av DC-typer i muskel kontra hud er fortsatt uvisst, og derfor et spørsmål vi jobber videre med.

Malariaprofylakse til barn

Malariaprofylakse til barn under 5 år etter sykehusinnleggelse for malaria-relatert alvorlig anemi kan gi betydelig reduksjon i antall nye malariainfeksjoner, tilbakefall av anemi, reinnleggelser og mortalitet.

Adjuvanter i vaksiner

Priming med CAF01- adjuvanten økte responsen til den ervervede immunresponsen ved antigen-eksponeringsboosten som forventet, som vist ved ordinære immunologiske tester.

Vaksinasjonstilbud for HIV-positive

Vaksinasjonstilbudet for HIV-positive her i landet er godt, men dessverre er det ikke alle som vet hva de har rett på, som for eksempel gratis Prevnar 13® og Pneumovax®. Vaksinering er en fin måte å trimme immunsystemet på Hvis det er over ti år siden oppdatering av basisvaksiner, så bør de oppdatere seg. mot polio, difteri, stivkrampe og kikhoste.