Skip to Content

Insights into Tumor Microenvironment Antigens and Immunomodulation

Gain insights to the tumor microenvironment antigens as Mads Hald Andersen, Head of National Center for Cancer Immune Therapy (CCIT-DK), Herlev and Gentofte Hospital, explains the complex interactions within the tumor microenvironment and the potential of immune modulatory approaches to enhance anti-cancer immune responses.

Mads Hald Andersen

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top