Skip to Content

Osimertinib for the Treatment of EGFR-Mutant NSCLC in the Adjuvant Setting

In this MEDtalk, associate professor Timothy F. Burns presents targetable treatment options for patients with early-stage non-small cell lung cancer (NSCLC), explicitly targeting the epidermal growth factor receptor (EGFR).

Timothy F. Burns

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top