MEDtalk: ESMO20 update om lungecancer

ESMO 2020 | Onkologi /hematologi | Best Practice Nordic | 29. Sep 2020 kl. 10:43 |

I denne MEDtalk præsenterer Bjørn Henning Grønberg, Professor, Overlege, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU, Norges Teknisk-Vitenskapelige Universitet, Kreftklinikken, St. Olavs hospital, de resultater han fandt mest interessante ved årets ...

In this MEDtalk M.D. Professor of Oncology, Julie Brahmer from Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center at Johns Hopkins University presents data from KEYNOTE-024: Pembrolizumab double the 5-year OS rate for patients with metastatic, PD-L1-positive lung cancer vs ...

Over 400 biomarkører er blevet undersøgt i PIONeeR-studiet for prædiktiv værdi i avanceret NSCLC behandlet med PD-1/L1-inhibitorer. De præliminære data, der blev vist på ESMO, er således et vigtigt skridt mod at forstå resistens mod PD-L1-checkpoint inhibitorer. Se mere LBA53 – Precision Immuno-Oncology for advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) patients (pts) treated with PD1/L1 ...

Resultaterne fra ADAURA-studiet, der undersøger osimertinib – en EGFR-mutation tyrosinkinasehæmmer –  som adjuverende behandling af ikke-småcellet lungecancer efter radikal operation, blev tidligere i år præsenteret på ASCO. Patienternes prognose efter operation er dårlig, trods fri margen og behandling med adjuverende kemoterapi, når der er indikation for dette. Der ses hyppigt metastasering til CNS, og for ...

Johann de Bono presented the first results from the phase III study IPATential150 at this year’s ESMO Virtual Congress 2020. In IPATential150 ipatasertib is given in combination with abiraterone to patients with asymptomatic or mildly symptomatic metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) who had not previously been treated for mCRPC. 40-50% of mCRPC patients have loss ...

To studier med CDK 4/6-hæmmere i kombination med standard hormonbehandling til patienter med ER+, HER2- brystkræftpatienter i det tidlige stadie blev præsenteret på ESMO Virtuel 2020. Patienterne havde i begge studier høj risiko for spredning, men kun et af studierne viste signifikant bedre overlevelse end kontrolarmen. Det positive fase III studie MonarchE med Abemacitib blev ...

KEYNOTE 590 I KEYNOTE 590-studiet analyseres førstelinjebehandling med kemoterapi med og uden Pembrolizumab hos patienter med pladecellekarcinom i spiserøret (ESCC), adenocarcinom i spiserøret eller Siewert type 1 gastroøsofageal junction adenocarcinom (EGJ). KEYNOTE-59 er et randomiseret, internationalt, dobbeltblindet studie af 1L Pembrolizumab sammen med kemoterapi sammenlignet med kemoterapi alene for ovenstående nævnte sygdomme. Studiet inkluderede 749 ...

Adding abemaciclib to hormonal therapy reduces the risk of cancer recurrence by 25% in patients with high-risk early hormone receptor positive (HR+) human epidermal growth factor receptor 2 negative (HER2-) breast cancer. In this MEDtalk Professor Stephen Johnston, from the Royal Marsden Hospital NHS Foundation Trust, London, presents the new data presented at ESMO ...

Positive results with immunotherapy in combination with the chemotherapy nab paclitaxel in 1st line treatment of triple-negative and PD-L1-positive metastatic breast cancer. Disappointing results with the combination with paclitaxel suggest that the choice of chemotherapy is of great importance. Updated results from the phase III study IMpassion130, where atezolizumab was given in combination with nab-paclitaxel, ...

The KEYNOTE 590 trial examined first-line chemotherapy, with or without pembrolizumab, in patients with squamous cell carcinoma of the oesophagus, adenocarcinoma of the oesophagus, or Siewert type 1 gastro-oesophageal junction adenocarcinoma. In this MEDtalk Ken Kato, MD. PhD, National Cancer Center Hospital, Tokyo, presents the results of the KEYNOTE 590 ...

#Siste magasin

BPNO NO I

Nr. 1 • 2020
1
  • Diabetes type 1/2
  • Hjerneslag
  • Osteoporose