Skip to Content

Share clinical knowledge & best practice to improve health & patient care

BestPractice Nordic arbeider for å forbedre folkehelsen og pasientbehandlingen gjennom dialog og formidling av best practice mellom leger og helsepersonell.

Siste magasin fra BestPractice Nordic

Onkologi / Hematologi (Nr. 10 • 2023)

  • Breast Cancer Focus
  • ESMO & Norsk Aften 2023
  • The Link Between Breast Cancer and Hematologic Cancers
Få tilgang

Annonsør?

Få en oversikt over sponsor- og annonseringsmuligheter i BestPractice Nordic

Se mer her
Back to top