Skip to Content

Effekt-, immunogenisitets- og sikkerhetsanalyser av en nivalent vaksine mot humant papillomavirus hos kvinner i alderen 16-26 år – en randomisert, dobbelblind studie

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top