Skip to Content

Forebyggende behandling med akupunktur mot residiverende urinveisinfeksjoner hos friske, ikke-gravide kvinner

Kvinner i ulike faser av livet er plaget med ukompliserte tilbakevendende urinveisinfeksjoner. Kontinuerlig antibiotika profylakse er et av tiltakene for å hindre nye infeksjoner. Økt antibiotika-resistens gir grunn til bekymring. Dette har skapt en økt interesse for å finne frem til andre dokumenterte behandlinger. Er akupunktur en av dem?

Få tilgang til artikkelen

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top