Skip to Content

Forebyggende behandling med akupunktur mot residiverende urinveisinfeksjoner hos friske, ikke-gravide kvinner

Kvinner i ulike faser av livet er plaget med ukompliserte tilbakevendende urinveisinfeksjoner. Kontinuerlig antibiotika profylakse er et av tiltakene for å hindre nye infeksjoner. Økt antibiotika-resistens gir grunn til bekymring. Dette har skapt en økt interesse for å finne frem til andre dokumenterte behandlinger. Er akupunktur en av dem?

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top