Skip to Content

Akutt myelogen leukemi med translokasjon t(8;19)(p11;q13) og KAT6A-LEUTX fusjonsgen 

Akutt myelogen leukemi er et knippe patogenetisk så vel som fenotypisk svært heterogene sykdommer. Kun ved å skaffe seg kunnskap om hvilke ervervede genetiske forandringer som kjennetegner hvilke leukemityper, kan man håpe å finne behandlingsmåter som spesifikt griper inn mot kun de neoplastisk transformerte cellene.

Få tilgang til artikkelen

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top