Skip to Content

Akutt myelogen leukemi med translokasjon t(8;19)(p11;q13) og KAT6A-LEUTX fusjonsgen 

Akutt myelogen leukemi er et knippe patogenetisk så vel som fenotypisk svært heterogene sykdommer. Kun ved å skaffe seg kunnskap om hvilke ervervede genetiske forandringer som kjennetegner hvilke leukemityper, kan man håpe å finne behandlingsmåter som spesifikt griper inn mot kun de neoplastisk transformerte cellene.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top