Skip to Content

ASH 2019: Innvirkning av å legge aspirin til direkte oral antikoagulasjonsbehandling uten tydelig indikasjon

Orale antikoagulantia kan brukes til behandling og forebygging av venøs tromboembolisme (VTE) og hjerneslag ved «setting» av ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF). Å legge aspirin (ASA) til en DOAC er ofte passende etter akutte koronarsyndrom eller perkutan koronar intervensjon.

Mange pasienter får oral antikoagulasjon og ASA uten behov for kombinasjonsbehandling. Aktuelle data, i stor grad fra pasienter behandlet med warfarin og ASA, antyder at tilsetning av ASA kan øke blødningsrisikoen uten å redusere trombotiske hendelser. Det er usikkert om dette gjelder pasienter på DOAC med ASA, og pasienter på kombinert DOAC + ASA-behandling var ikke godt representert i kliniske studier.

Pasienter med oral antikoagulasjon for VTE eller NVAF med DOAC, uten behov for ASA, opplevde flere blødninger ved tilsetning av ASA sammenlignet med DOAC-monoterapi, uten en forbedring i forekomsten av trombose.

Ytterligere undersøkelser er nødvendig for å vurdere om DOAC + ASA er tryggere enn warfarin + ASA, for å sammenligne resultatene fra de individuelle DOACene, og for å bekrefte disse funnene i en større kohort. Inntil da bør klinikere nøye vurdere behovet for å tilsette aspirin hos pasienter på DOAC-behandling.

Jordan K Schaefer, MD1, Division of Hematology/Oncology, Department of Internal Medicine, University of Michigan, Dexter, Michigan

Back to top