Skip to Content

Smerte ved langvarig diabetes type 1 – Dialong studien

Personer med langvarig diabetes type 1 rapporterer mer kroppslig smerte enn sammenligningsgruppen. I diabetesgruppen var kroppslig smerte assosiert med livskvalitet, depressive symptomer, fatigue og glykemisk kontroll. For å fremme fokus på total kroppslig smerte kan spørreskjema være nyttige screening-verktøy for å avdekke mer smerte med påfølgende behandling, og slik bedre livskvalitet.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top